PALLGAFFLAR

PALLGAFFLAR

Hos oss tillverkar vi pallgafflar från 2,5 ton upp till 8 ton. Vi använder oss av en standard som heter FEM. Det är en enhetsstandard som går under ISO 2328. Denna standard håller mycket hög klass, och tack vare standardisering också ett förmånligt pris. Hammarsmidda och helhärdade ben från samma leverantör sedan 2009 gör att vi vet vad vi säljer.Vi tillverkar gaffelställ med mekanisk sidoförskjutning, och med hydraulisk förskjutning. Du som önskar sideshift får det monterat.Då vi samarbetar med Oilquick så finns även detta som tillval.Att vi tillverkar enkla, prisvärda och hållbara ställ är vida känt. Med stora inköp av gaffelben och egen tillverkning av ramar så blir kvalitét och pris rätt.