KABELSPJUT

VI LEVERERAR TILL ER I HELA NORDEN.


Gör arbetet med kabeltrummor säkert och effektivt med ett trumspjut.

60MM S40 7900:-

60MM S45 8200:-

60MM S50 8200:-

75MM S40 8500:-

75MM S45 8800:-

75MM S50 8800:-

75MM S60 9900:-

75MM S70 11900:-

75MM B20 14900:-

100 MM S60 16900:-

100 MM S70 17900:-

100 MM B20 19900:-

max last 60 mm =500 kg @ 1000 mm

max last 75 mm =1000 kg @ 1000 mm

max last 100 mm =2000 kg @ 1000 mm


055424100

info@thorensikil.se


Säkerhet vid hantering av trummor är något som vi brinner för. Att kunna rulla ut kabel från en kabeltrumma utan att riskera att kabeln lynkas av på backen. Att kunna gå bredvid maskinen utan att kabeltrumman hänger och slänger.

Att slippa vara intill maskinen när trumman ska hämtas.

Allt detta gör markpersonalens arbete säkrare, enklare och snabbare.

Kabel som rullas ut med ett kabelspjut kan läggas direkt ner i öppet kabelschakt.

En liten investering i pengar, en stor investering i kvalitét.