BALDELARE


VI LEVERERAR TILL ER I HELA NORDEN.

Den helautomatiska lösningen för utfodring med plastade balar.

Vi tillverkar dessa med de flesta förekommande fästen på nordisk marknad.


Bredd 1,9 meter

Automatiska krokar för att hålla plasten.

Pris 49500 :- med Trima eller Euro.

För Stora bm eller andra fästen tillkommer 1800:-


Baldelare, balklipp, balhanterar. När du ska utfodra dina djur, och vill vara effektiv. då kommer denna balklipp väl till hands. Du hämtar helt enkelt balen, delar den och plast och när hänger kvar när fodret landat i foderhäcken eller där du önskar.

du behöver inte lämna hytten på traktorn en enda gång under hela arbetscykeln. När den tomma plasten släpps av på lämplig plats, är det bara att börja om med nästa bal.

Det finns åtskilliga timmar per år att spara med detta verktyg.