GRÄVSKOPOR, VA-SKOPOR


150 LITER S40 ,___ 55 cm___ 8900:- Med tänder 12900:- 

240 LITER S40/S45 ,___ 65 cm___ 12900:- Med tänder 14900:- 

350 LITER S45/S50 ,___ 75cm___ 15900:- Med tänder 19900:- 

400 LITER S45/S50 ,___ 60 cm___ 16900:- Med tänder 20900:- 

400 LITER S60 ,___ 60 cm___ 19900:- Med tänder 23900:- 

450 LITER S45/S50 ,___ 70 cm___ 16900:- Med tänder 20900:- 

450 LITER S60 ,___ 70 cm___ 20900:- Med tänder 24900:- 

500 LITER S45/S50 ,___ 80 cm___ 21900:- Med tänder 25900:- 

500 LITER S60 ,___ 80 cm___ 23900:- Med tänder 27900:- 

550 LITER S45/S50 ,___ 90 cm___ 22900:- Med tänder 26900:- 

550 LITER S60 ,___ 90 cm___ 25900:- Med tänder 29900:- 

600 LITER S60 ,___ 60 cm___ 26900:- Med tänder 31900:- 

650 LITER S60 ,___ 70 cm___ 27900:- Med tänder 32900:- 

700 LITER S60 ,___ 80 cm___ 31900:- Med tänder 36900:- 

750 LITER S60 ,___ 90 cm___ 33900:- Med tänder 38900:- 

750 LITER S70 ,___ 90 cm___ 34900:- Med tänder 39900:- 

900 LITER S70___80 CM 36900:- Med tänder 41900:- 

900 LITER B20/B27___80 CM 39900:- EJ TÄNDER 

1000 LITER S70,___ 90 CM 37900:- Med tänder 42900:- 

1000 LITER B20/B27___90CM 41900:- EJ TÄNDER 

1150 LITER S70___ 100 CM 40900:- Med tänder 45900:- 

1150 LITER B20/B27___100CM 42900:- EJ TÄNDER 

1350 LITER S70___ 110 CM 42900:- Med tänder 46900:- 

1350 LITER B20/B27___110CM 43900:- EJ TÄNDER 

Alla priser anges exklusive moms.