THORÉNS I KILs POLICY OCH ARBETSSÄTT

Thoréns i Kil AB är till storleken en relativt liten firma, vi är totalt 7 st anställda, och vi jobbar dagligen för att alla här ska ha en så bra arbetsplats som möjligt.

En viktig del i detta är att vi har kollektivavtal med. Om de som jobbar här har det bra så får ni kunder bättre produkter.

Det fortlöpande arbetet angående arbetsmiljö görs på många olika sätt, men framförallt genom att jag som ägare av denna firma är lyhörd och uppmärksam på vad som händer i vår vardag, det blir ju trots allt en hel del timmar tillsammans här varje vecka.

Det är många gånger ett tungt och riskfyllt arbete som utförs i vår verkstad, och därför har vi med täta intervaller genomgångar angående risker som kan uppstå i olika situationer. Tanken är att vi ska ha noll procent sjukskrivningar pga arbetsolyckor, och hittills har håller vi det målet.

Maskinparken är en annan viktig del, i skrivande stund levereras 3 st nya ESAB Warrior-svetsar till oss, de kommer att göra oss än mer effektiva i produktionen. Vi satsar hela tiden på att ha den bästa utrustningen till våra anställda, t,ex har vi nu enbart 3M svetsmasker med och utan friskluftstillförsel.

Vill ni veta mer om hur vi arbetar här, fråga gärna, eller kom och besök oss på Vävaregatan 7 i Kil. Vi visar gärna vår tillverkning för er!

 

Vi följer maskin 03. se separat flik.